IEPIRKUMS NR. BKS2020/2/9P „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu ielā 3, Baloži energoefektivitātes paaugstināšanas projektēšana un autoruzraudzība

 SIA Baložu komunālā saimniecība izsludina publisko iepirkumu identifikācijas Nr. BKS2020/3/9P  „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu ielā 3, Baloži energoefektivitātes paaugstināšanas projektēšana un autoruzraudzība” saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 20.janvārim pl. 12.00

Iepirkumu komisijas 16.01.2020. sanāksmē (Protokols Nr. BKS2020-2) ir nolemts pārtraukt iepirkumu procedūras ar ID Nr. BKS2020/1/9P, ID. Nr. BKS2020/2/9P, ID. Nr. BKS2020/3/9P. Iepirkuma pārtraukšanas pamatojums ir nepilnības Iepirkumu nolikumos.

Pielikumi:
Скачать файл (1_pielikums.pdf)1_pielikums.pdf[ ]5478 Kb
Скачать файл (2_pielikums.pdf)2_pielikums.pdf[ ]921 Kb
Скачать файл (3_pielikums.pdf)3_pielikums.pdf[ ]6778 Kb
Скачать файл (nolikums_projektesana_Smilsu_3.docx)nolikums_projektesana_Smilsu_3.docx[ ]75 Kb