Tiešā rēķina sagatavošanas izmaksas

SIA "Baložu komunālā saimniecība", pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, noteiktas sekojošas izmaksas tiešā rēķina sagatavošanai citu pārvaldnieku pārvaldīto māju dzīvokļu īpašniekiem: 

  • Viena tiešā rēķina sagatavošanas izmaksas EUR 4.10 (četri eiro,10 centu) bez PVN;
  • Viena tiešā rēķina piegādes pa pastu izmaksas EUR 1.20 (viens eiro, 20 centu) bez PVN;
  • Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms papildus atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajam.