Publiskojamā informācija

 SIA "Baložu komunālā saimniecība": 

- 100% apmērā ir Ķekavas novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība.

- Kapitālsabiedrības pamatkapitāls uz 01.01.2018. – 3 282 943  EUR.

- Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

- Sabiedrība veic nodokļu atskaitījumus valsts un pašvaldības budžetos (skat. kopsavilkumu pielikumā). Sabiedrība 2018. gada jūnijā veica dividenžu maksājumu EUR 202.45 apmērā Ķekavas novada pašvaldībai.

- Sabiedrība neveic ziedošanu atbilstoši likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 27. panta (2) daļai.

- 2017. gadā nav saņemts ne valsts, ne pašvaldības budžeta finansējums.