PAR UZŅĒMUMU

 • Uzņēmums dibināts 1994. gada jūnijā uz Baložu pagasta Dzīvokļu saimniecības pārvaldes bāzes.
 • Uzņēmums apsaimnieko Baložu pilsētas dzīvojamo un nedzīvojamo fondu.
 • Uzņēmums apsaimnieko 48 dzīvojamās ēkas ar 1312 dzīvokļiem. Apsaimniekojamā platība pārsniedz 140 000 kvadrātmetrus, tai skaitā, dzīvojamo māju kopējā platība ~ 74 000 kvadrātmetri, bet zālāji un trotuāri ~ 66 000 kvadrātmetri.

SIA „Baložu Komunāla Saimniecība” galvenās funkcijas:

 • dzīvojamo, nedzīvojamo ēku apsaimniekošana un remonts;
 • teritorijas uzturēšana un labiekārtošana;
 • sabiedrisko darbu veikšana un kontrole.  
SIA „Baložu Komunāla Saimniecība” piedāvā maksas pakalpojumus:
 • atslēdznieku – santehniķu pakalpojumi;
 • ūdens skaitītāju uzstādīšana, pārbaude (uz laiku pārtraukta)
 • elektrotehniskie pakalpojumi;
 • namdaru pakalpojumi;
 • apdares darbu pakalpojumi;
 • jumta seguma remonta pakalpojumi;
 • transporta līdzekļu un mehānismu pakalpojumi.
 • piedāvā informācijas sniegšanas pakalpojumu – komunālo pakalpojumu maksas aprēķinus, uzskaiti;
 • teritorijas apsaimniekošanas, labiekārtošanas pakalpojumi;
 • koku un krūmu zāģēšanas pakalpojumi;
 • mehanizētās tīrīšanas pakalpojumui;
SIA „Baložu Komunāla Saimniecība” piedāvā:
 • piedāvā elastīgas iespējas, norēķinoties par sniegtajiem pakalpojumiem;
 • pašvaldības uzņēmuma statuss, kas nodrošina stabilitāti finansēs un ikdienas darbā;
 • materiāltehniskie resursi;
 • piedāvā aktuālu informāciju par līdzekļu piesaistīšanu no kredītiestādēm;
 • izveidojoties avārijas situācijai inženierkomunikācijas sistēmā, garantē nekavējoties to novērst jebkurā diennakts laikā, ja zvanīsiet pa tālruni 29166467.