Iepirkumu komisijas paziņojums

Pamatojoties uz Iepirkuma komisijas 2018.gada 21.decembra sēdes  ar protokola Nr. BKS 2018/1SPSIL-3 lēmumu iepirkuma procedūra „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā”  ID Nr.BKS2018/1SPSIL ir pārtraukta.