Iepirkuma procedūra „Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā”

 

 

 

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, 2020.gada 27.martā izsludina iepirkuma procedūru „Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā”  ID Nr.BKS2020/10.

Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2020.gada 17.aprīļa pl. 12.00.

2020. gada 17.aprīlī pl. 12.00 plānota atklāta iepirkumu komisijas sēde.

Iepirkuma procedūra tika veikta projekta "Siltumtīklu modernizācija Titurgā" līguma Nr.4.3.1.0/17/A/011 ietvaros.

Pievienots Iepirkumu piedāvājumu atvēršanas protokols.