Iepirkuma procedūra „Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā”

 

 

 

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, 2020.gada 27.martā izsludina iepirkuma procedūru „Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā”  ID Nr.BKS2020/10.

Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2020.gada 17.aprīļa pl. 12.00.

2020. gada 17.aprīlī pl. 12.00 plānota atklāta iepirkumu komisijas sēde.

Iepirkuma procedūra tika veikta projekta "Siltumtīklu modernizācija Titurgā" līguma Nr.4.3.1.0/17/A/011 ietvaros.

Pievienots Iepirkumu piedāvājumu atvēršanas protokols.

 

SIA „Baložu komunālā saimniecība” informē par iepirkuma procedūras „Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā” ID Nr. BKS2020/10 rezultātiem.

Saskaņā ar iepirkuma komisijas 2020.gada 28.aprīļa lēmumu par uzvarētāju iepirkumā ir pasludināts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas AS “Inspecta Latvia” vienotais reģ. nr. 40003130421, piedāvātā līgumcena ir EUR 11 875,00 bez PVN.