Informatīvais paziņojums par Iepirkuma procedūru „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 8, Baložos”

 

Informatīvais paziņojums par Iepirkuma procedūru „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 8, Baložos”

 

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr.Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.DMS/3.4.4.1.0/13/10/105 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 8, Baložos” ietvaros veic iepirkuma procedūru ID Nr. BKS2014/03ERAF „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 8, Baložos”.

Iepirkuma priekšmets ir daudzdzīvokļu mājas Uzvaras prospektā 8, Baložos, Ķekavas novadā vienkāršotās renovācijas pasākumi, kā arī ēkas inženierkomunikāciju rekonstrukcijas darbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu.

Nolikumu var saņemt līdz 2014. gada 6.maijam, plkst. 16:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” interneta vietnē www.sia-bks.lv (sadaļā „Publiskie iepirkumi”) vai pēc adreses: Baloži, Kr. Barona iela 1.

SIA „Baložu komunālā saimniecība” darba laiki: Pirmdienās 8:00-19:00, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās 8:00-16:30, Piektdienās 8:00-13:30 (pārtraukums P, O, T, C - 12:00-12:30), kontakttālrunis 67916723.

Objekta apskati iepriekš pieteikt pa tālr. 26005492.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 6.maijam, plkst. 16:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” Kr. Barona iela 1, Baloži.

Piedāvājumu atvēršana notiks SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpās Kr. Barona ielā 1, Baložos 2014.gada 6.maijā plkst. 16:00.

Ieguldījums Tavā nākotnē!