SIltumenerģijas atslēgums

Sakarā ar īslaicīgu SIA Baložu Siltums katlu mājas darbības pārtraukumu, nav iespējams nodrošināt siltumenerģiju (apkure, karstais ūdens) vecajos Baložos un Titurgā. Paredzamais atslēguma novēršanas laiks līdz plkst.10:00.

Ūdensapgādes atslēgums

Sakarā ar ūdensvada bojājumu, pātraukta ūdens piegāde dzīvojamām mājām

Uzvaras prospektā 2,

Uzvaras prospektā 4,

Uzvaras prospektā 6.

Tiek organizēti avārijas remonta darbi. Ūdens piegāde tiks atjaunota tiklīdz tas tehniski būs iespējams.

Ierobežota satiksme Ezera ielā

Sakarā ar avārijas remonta darbiem ierobežota transportlīdzekļu kustība Ezera ielā posmā no Rīgas ielas līdz Titurgas Ezeram.

Piekļūt īpašumiem Ezera ielā var no Titurgas puses pa Uzvaras prospektu vai pa Miglas ielu.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Ūdensagādes atslēgums

Sakarā ar ūdensvada bojājumu, plkst. 22:30 pārtraukta ūdensapgāde Zaļumu prospekta un Skolas ielas rajonā (privātmājām). Tiek organizēti avārijas remonta darbi. Ūdensapgāde tiks atjaunota tiklīdz tas būs tehniski iespējams.

Par apkures sezonas ātrāku uzsākšanu

Informējam, ka dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības (vai kopīpašnieku pilnvarotais pārstāvis) var pieņemt lēmumu par apkures pieslēgšanu mājai kopīpašnieku noteiktā datumā, negaidot apkures sezonas uzsākšanu Baložos. Apkuri iespējams pieslēgt ātrāk tām dzīvojamām mājām, kuru kopīpašnieki ir norēķinājušies par dzīvojamā mājā saņemtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem aizvadītajā apkures sezonā.

Kopības lēmumu iespējams iesniegt SIA "Baložu komunālā saimniecība" birojā Krišjāņa Barona ielā 1, Baložos, kā arī iesūtīt uz e-pastu.

Dzīvojamām mājām, kurās dzīvokļu īpašnieki, vai to pilnvarotās personas, nebūs lēmuši par apkures uzsākšanas laiku, apkuri plānots pakāpeniski pieslēgt sākot ar šī gada 17.oktobri.

Īslaicīgs ūdensapgādes atslēgums

Sakarā ar elektroenerģijas padeves traucējumiem ir īslaicīgs ūdensapgādes atslēgums. Ūdensapgāde tiks atjaunota līdz plkst 22:00.

Karstā ūdens atslēgums pilsētā

Šī gada 19.maijā no plkst 9:00 līdz 14:00 tiks pārtraukta situmenerģijas ražošana un pārvade, kā rezultātā netiks nodrošināta karstā ūdens sagatavošana siltummezglos. Atslēgums skars visus klientus Titurgā un Baložos.

Atslēgums saistīts ar elektroenerģijas padeves pārtraukumu katlu mājā.

Siltumenerģijas ražošana tiks atsākta tiklīdz tas būs tehniski iespējams. Ņemot vērā siltumtīklu lielo inerci, siltumenerģijas piegāde var tikt atjaunota pakāpeniski pēc 14:00.