Par apkures sezonas ātrāku uzsākšanu

Informējam, ka dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības (vai kopīpašnieku pilnvarotais pārstāvis) var pieņemt lēmumu par apkures pieslēgšanu mājai kopīpašnieku noteiktā datumā, negaidot apkures sezonas uzsākšanu Baložos. Apkuri iespējams pieslēgt ātrāk tām dzīvojamām mājām, kuru kopīpašnieki ir norēķinājušies par dzīvojamā mājā saņemtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem aizvadītajā apkures sezonā.

Kopības lēmumu iespējams iesniegt SIA "Baložu komunālā saimniecība" birojā Krišjāņa Barona ielā 1, Baložos, kā arī iesūtīt uz e-pastu.

Dzīvojamām mājām, kurās dzīvokļu īpašnieki, vai to pilnvarotās personas, nebūs lēmuši par apkures uzsākšanas laiku, apkuri plānots pakāpeniski pieslēgt sākot ar šī gada 17.oktobri.

Smilšu 4 aptauja

No 12.09.2022. līdz 30.09.2022. tiek veikta aptauja Smilšu iela 4, Baloži dzīvokļu īpašniekiem

 

Īslaicīgs ūdensapgādes atslēgums

Sakarā ar elektroenerģijas padeves traucējumiem ir īslaicīgs ūdensapgādes atslēgums. Ūdensapgāde tiks atjaunota līdz plkst 22:00.

Karstā ūdens atslēgums pilsētā

Šī gada 19.maijā no plkst 9:00 līdz 14:00 tiks pārtraukta situmenerģijas ražošana un pārvade, kā rezultātā netiks nodrošināta karstā ūdens sagatavošana siltummezglos. Atslēgums skars visus klientus Titurgā un Baložos.

Atslēgums saistīts ar elektroenerģijas padeves pārtraukumu katlu mājā.

Siltumenerģijas ražošana tiks atsākta tiklīdz tas būs tehniski iespējams. Ņemot vērā siltumtīklu lielo inerci, siltumenerģijas piegāde var tikt atjaunota pakāpeniski pēc 14:00.

Ūdens avārijas atslēgums

Sakarā ar maģistrālā ūdensvada bojājumu uz ielas, atslēgta ūdens piegāde Rīgas ielā 25, Celtnieku ielā, Priežu ielā un Kāpu ielā.

Dzeramais ūdens klientiem tiks nodrošināts ar pārvietojamo ūdens rezervuāru, kas tiks šodien izvietots pie dzīvojamās mājas Rīgas ielā 25 laika posmā no plkst 16:00 līdz 22:00 un rītdien pēc plkst 8:00.

Karstā ūdens avārijas atslēgums Rīgas 21

Informējam, ka sakarā ar karstā ūdens apgādes sistēmas bojājumu dzīvojamajā mājā Rīgas ielā 21, Baložos, ir pārtraukta karstā ūdens sagatavoša.

Karstā ūdens padeve tiks atjaunota tiklīdz tas tehniski būs iespējams.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.