IELU UN IETVJU UZTURĒŠANA ZIEMAS PERIODĀ

SIA “Baložu komunālā saimniecība” ir noslēgusi ikgadējo pakalpojumu līgumu ar Ķekavas novada pašvaldību par Baložu pilsētas teritoriju un ielu uzturēšanu.  Pielikumā Nr.1 ir uzskaitītas teritorijas par kuru uzturēšanu ir atbildīga SIA “Baložu komunālā saimniecība”. Pielikumā Nr.2 ir uzskaitītas visas pašvaldībai piederošās Baložu pilsētas ielas. Ar dzeltenu krāsu iekrāsotas ielas kuras ziemas periodā uztur SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”.

Visu Baložu pilsētas ielu uzturēšanu vasaras periodā veic SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”.

Iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā var sazināties ar ielu un ietvju uzturētājiem un sniegt informāciju par tiem pilsētas ielu vai ceļu posmiem, kuri nav attīrīti vai kuros nepieciešama ceļa seguma apstrāde ar pretslīdes materiāliem.

SIA “Baložu komunāla saimniecība”, tālr. 27734604

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”, diennakts tālr. 67937363, pa šo tālruni var pieteikt arī ielu apgaismojuma bojājumus.