par jauniem ūdenssaimniecības tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2023. gada 23. februārī apstiprinājusi SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kuri stājas spēkā no 2023. gada 1. aprīļa.

SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” tarifi no 2023. gada 1.aprīļa līdz 30. aprīlim (bez pievienotās vērtības nodokļa):

  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,01 EUR/m3;
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,47 EUR/m3.

SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” tarifi no 2023. gada 1.maija (bez pievienotās vērtības nodokļa):

  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,05 EUR/m3;
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,56 EUR/m3.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 14