Apstiprināts jauns siltumapgādes tarifs no 15.oktobra

Izskatot SIA “Baložu komunālā saimniecība” iesniegto siltuma tarifa projektu SPRK 12. oktobrī nolēma:

  1. 1. apstiprināt SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):
    1. 1.1.siltumenerģijas ražošanas tarifu 130,27 EUR/MWh;
    2. 1.2.siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 26,70 EUR/MWh;
    3. 1.3.siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 0,07 EUR/MWh;
  2. 1.4. siltumenerģijas gala tarifu 157,04 EUR/MWh;
  1. 2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2022.gada 15.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim;
  1. 3. piešķirt SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā.