Jauni siltumenerģijas tarifi no 2022. gada 1.jūnija

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10 un 43.11punktu, pamatojoties uz likuma ,,Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 1.pantu, 5.pantu un 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  padome nolemj:

  1. atzīt SIA ,,BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2022, 81.nr.):
    1. 1.   siltumenerģijas ražošanas tarifs 59,59 EUR/MWh;
    2. 2.    siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 12,81 EUR/MWh;
    3. 3.    siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,06 EUR/MWh;
    4. 4.    siltumenerģijas gala tarifs 72,46 EUR/MWh,

Pielikumā SPRK lēmuma pilns teksts