Iepirkuma procedūras „Būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumi projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta”” (ID Nr.BKS 2012/13) Papildinformācija Nr.1

 SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 4.kārta” Nr.3.DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/012 ietvaros veic iepirkuma procedūru „Būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumi projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta”” ID Nr.BKS 2012/13.

Iepirkuma priekšmets ir Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu tehniskās uzraudzības un inženiera pakalpojumu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

2012.gada 12.decembrī Iepirkuma komisija pieņēma lēmuma veikt Iepirkuma Nolikuma grozījumus. Nolikumu var saņemt līdz 2013. gada 4.janvārim, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” interneta vietnē http://www.sia-bks.lv/" href="/../">www.sia-bks.lv (sadaļā „Publiskie iepirkumi”) vai pēc adreses: Baloži, Kr. Barona iela 1.

SIA „Baložu komunālā saimniecība” darba laiki: Pirmdienās 8:00-19:00, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās 8:00-17:00, Piektdienās 8:00-15:00 (pārtraukums 12:00-13:00), kontakttālrunis 67916723.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 4.janvārim, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” Kr. Barona iela 1, Baloži.

Piedāvājumu atvēršana notiks SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpās Kr. Barona ielā 1, Baložos 2013.gada 4.janvārī plkst. 14:00.