Iepirkuma procedūra „Būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumi projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta””, ID Nr.BKS 2012/13

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 4.kārta” Nr.3.DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/012 ietvaros veic iepirkuma procedūru „Būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumi projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta”” ID Nr.BKS 2012/13/

Iepirkuma priekšmets ir Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu tehniskās uzraudzības un inženiera pakalpojumu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Nolikumu var saņemt līdz 2012. gada 27.decembrim, plkst. 16:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” interneta vietnē www.sia-bks.lv(sadaļā „Publiskie iepirkumi”) vai pēc adreses: Baloži, Kr. Barona iela 1.

SIA „Baložu komunālā saimniecība” darba laiki: Pirmdienās 8:00-19:00, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās 8:00-17:00, Piektdienās 8:00-15:00 (pārtraukums 12:00-13:00), kontakttālrunis 67916723.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 27.decembrim, plkst. 16:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” Kr. Barona iela 1, Baloži.

Piedāvājumu atvēršana notiks SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpās Kr. Barona ielā 1, Baložos 2012.gada 27.decembrī plkst. 16:00.

Pretendents aizpilda veidni ja vēlās lejuplādēt tehnisko specifikāciju un ieceres dokumentāciju.

 

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Baložu komunālā saimniecība”
reģistrācijas numurs: 40003201921
Iepirkuma procedūras nosaukums: Būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumi projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta”
ID Nr.: ID Nr.BKS 2012/13
Pretendenta
 
 
 
 
 
 
Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma:
 
 
 
 

Pielikumi:
Скачать файл (Nolikums buvuzraudziba.doc)Nolikums buvuzraudziba.doc[ ]416 Kb