Iepirkuma procedūra „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā”

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, 2018.gada 18.februārī izsludina iepirkuma procedūru „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā”  ID Nr.BKS2019/1SPSIL.

Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019.gada 21.marts pl. 12.00.

2019. gada 21.martā pl. 12.00 plānota atklāta iepirkumu komisijas sēde.

Iepirkumu komisijas sēdes protokols pielikumā. 

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu pielikumā.