Siltumtīklu modernizācija Titurgā - izsludināts iepirkums

Šī gada 30.novembrī SIA “Baložu komunālā saimniecība” ir izsludinājusi iepirkuma procedūru “Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā” ID Nr.BKS2018/1SPSIL. Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 8.janvāris plkst. 12:00.

Projekta ietvaros Titurgā līdz 2019.gada apkures sezonas uzsākšanai tiks veikta novecojošo siltumtīklu modernizācija. Projekta kopējie izdevumi 700’755.00 EUR, no kuriem Kohēzijas fonda (KF) finansējums sastāda 280’301.00 EUR. Līguma Nr.4.3.1.0/17/A/011