Paziņojums par iepirkuma ID Nr.BKS2013/06 nolikuma grozījumiem

Kf un_ES

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, 2013.gada 19.aprīlī izsludināja iepirkumu „Siltumavota ar jaudu 8 MW/st izbūves uzraudzība ietverot laboratoriskās kontroles metodes Baložu ielā 4, Baložos” ID Nr.BKS2013/06.

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu tehniskās uzraudzības un inženiera pakalpojumu veikšana projektā „Siltumavota ar jaudu 8 MW/st izbūves uzraudzība ietverot laboratoriskās kontroles metodes Baložu ielā 4, Baložos” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Iepirkums ir plānots saistībā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”.

Iepirkums sastāv no diviem posmiem:

  1. pirmā iepirkuma posma – kandidātu (Kandidātu) atlases,
  2. otrā iepirkuma posma – finanšu piedāvājumu salīdzināšanas, uz kuru tiks uzaicināti tikai pirmajā posmā atlasītie Kandidāti, kuriem tiks paziņoti tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un nosūtīts uzaicinājums iesniegt noteiktas formas finanšu piedāvājumu.

2013.gada 25.aprīlī iepirkuma komisija pieņēma lēmumu veikt iepirkuma nolikuma grozījumus.

1.ieprikuma posma kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš 2013.gada 15.maijs, plkst. 14:00.

2.ieprikuma posma piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 4.jūnijs plkst.14:00. 2.posma piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 4.jūnijā plkst.14:00.

Kandidātu atlases (1.iepierkuma posma) nolikumu var saņemt līdz 2013. gada 15.maijam, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” interneta vietnē www.sia-bks.lv (sadaļā „Publiskie iepirkumi”) vai pēc adreses: Baloži, Kr. Barona iela 1.

SIA „Baložu komunālā saimniecība” darba laiki: Pirmdienās 8:00-19:00, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās 8:00-17:00, Piektdienās 8:00-15:00 (pārtraukums 12:00-13:00), kontakttālrunis 67916723.

Kandidātu atlases pieteikumus jāiesniedz līdz 2013. gada 15.maijam, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” Kr. Barona iela 1, Baloži.

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Baložu komunālā saimniecība”
reģistrācijas numurs: 40003201921
Iepirkuma procedūras nosaukums: Būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumi projektā „Siltumavota ar jaudu 8 MW/st izbūves uzraudzība ietverot laboratoriskās kontroles metodes Baložu ielā 4, Baložos”
ID Nr.: BKS2013/06 (ar grozījumiem)
Pretendenta
 
 
 
 
 
 
Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma:
 
 

Apņemos informāciju nepārpublicēt un/vai neizmantot citiem iepirkumiem bez SIA „Baložu komunālā saimniecība” rakstiskās piekrišanas.

 
Pēc anketas aizpildīšanas nosūtīšanas Kandidāta pieprasījumi tiek saņemti un apstrādāti. 24 stundu laikā no Kandidāta anketas saņemšanas Iepirkuma komisijas nodrošina Iepirkuma dokumentācijas nosūtīšanu Kandidātam.