„Siltumtīklu rekonstrukcijas un individuālo siltumpunktu izbūves tehniskā uzraudzība ietverot laboratoriskās kontroles metodes Baloži, Ķekavas novads” ID Nr.BKS2013/07

KF EU

Paziņojums par iepirkumu

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, izsludina iepirkumu „Siltumtīklu rekonstrukcijas un individuālo siltumpunktu izbūves tehniskā uzraudzība ietverot laboratoriskās kontroles metodes Baloži, Ķekavas novads” ID Nr.BKS2013/07.

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu tehniskās uzraudzības un inženiera pakalpojumu veikšana projektā „Centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas pasākumi Baložu pilsētā” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Iepirkums ir plānots saistībā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”.

Iepirkums sastāv no diviem posmiem:

  1. pirmā iepirkuma posma – kandidātu (Kandidātu) atlases,
  2. otrā iepirkuma posma – finanšu piedāvājumu salīdzināšanas, uz kuru tiks uzaicināti tikai pirmajā posmā atlasītie Kandidāti, kuriem tiks paziņoti tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un nosūtīts uzaicinājums iesniegt noteiktas formas finanšu piedāvājumu.

1.ieprikuma posma kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš 2013.gada 07.maijs, plkst. 14:00.

2.ieprikuma posma piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 13.jūnijs plkst.14:00. 2.posma piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 13.jūnijā plkst.14:00.

Kandidātu atlases (1.iepierkuma posma) nolikumu var saņemt līdz 2013. gada 07.maijam, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” interneta vietnē www.sia-bks.lv (sadaļā „Publiskie iepirkumi”) vai pēc adreses: Baloži, Kr. Barona iela 1.

SIA „Baložu komunālā saimniecība” darba laiki: Pirmdienās 8:00-19:00, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās 8:00-17:00, Piektdienās 8:00-15:00 (pārtraukums 12:00-13:00), kontakttālrunis 67916723.

Kandidātu atlases jāiesniedz līdz 2013. gada 07.maijam, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” Kr. Barona iela 1, Baloži.