Paziņojums par iepirkuma procedūru ID Nr.BKS2013/03

Kf un ES

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, 2013.gada 28.martā izsludināja iepirkuma procedūru „Šķeldas katlumājas ar jaudu 8 MW/st izbūve Baložu ielā 4, Baložos” ID Nr.BKS2013/03.
Iepirkums tika plānots saistībā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”.
2013.gada 1.aprīlī plkst. 14:00  tika saņemti Pretendentu piedāvājumi un uzsākta Piedāvājuma vērtēšana. Pretendentu piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija konstatēja Iepirkuma nolikuma būtiskus trūkumus un pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru. Lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu tika pieņemts 2013.gada 03.aprīlī.