Kandidātu atlases ID Nr.BKS2013/04 nolikuma papildinformācija Nr.1.

2013.gada 12.martā plkst.13:00 Kandidātu atlases ID Nr.BKS2013/04 ietvaros notika Ieinteresēto kandidātu sanāksme. 2013.gada 14.martā visiem Kandidātiem, kuri piedalījušies sanāksmē pa pastu tika izsūtīti sanāksmes protokolu kopijas un pielikums. Citiem Kandidātiem sanāksmes dokumentācija tiks izsniegta pēc pieprasījumā Kr.Barona ielā 1, Baložos vai pēc veidnes aizpildīšanas.

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Baložu komunālā saimniecība”
reģistrācijas numurs: 40003201921
Iepirkuma procedūras nosaukums: „Centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas pasākumi Baložu pilsētā”
Papildinformācija NR.1
ID Nr.: BKS2013/04
Pretendenta
 
 
 
 
 
 
Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma:
 
 

Apņemos informāciju nepārpublicēt un/vai neizmantot citiem iepirkumiem bez SIA „Baložu komunālā saimniecība” rakstiskās piekrišanas.

 

Pasūtītājs nosūta dokumentāciju uz Kandidāta norādīto e-pasta adresi 24 stundu laikā pēc Kandidāta pieteikuma saņemšanas.