Iepirkuma ID Nr.BKS2013/03 nolikuma papildinformācija Nr.1.

SIA „Baložu komunālā saimniecība", Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128 veic iepirkuma procedūru „Šķeldas katlumājas ar jaudu 8 MW/st izbūve Baložu ielā 4, Baložos" ID Nr.BKS2013/03.

Iepirkuma priekšmets ir Baložu pilsētas šķeldas katlumājas ar jaudu 8MW/st būvniecība saskaņā ar „atslēgas" projektu līguma noteikumiem".

Iepirkums ir tiek organizēts programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.5 prioritāti „Vides infrastruktūra un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana", 3.5.2 pasākumu „Enerģētika", 3.5.2.2 „Atjaunojamo energoresursu izmantojošo koģenerācijas elektrostaciju attīstība" ietvaros.

2013.gada 13.martā Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu veikt Iepirkuma dokumentācijas grozījumus. Ieprikuma dokumentācijas grozījumi var saņemt līdz 2013. gada 1.aprīlim, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība" mājas lapā aizpildot pieteikuma veidni (zemāk) vai pēc adreses: Baloži, Kr. Barona iela 1.

SIA „Baložu komunālā saimniecība" darba laiki: Pirmdienās 8:00-19:00, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās 8:00-17:00, Piektdienās 8:00-15:00 (pārtraukums 12:00-13:00), kontakttālrunis 67916723.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 1.aprīļa, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība" Kr. Barona iela 1, Baloži

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Baložu komunālā saimniecība”
reģistrācijas numurs: 40003201921
Iepirkuma procedūras nosaukums: Šķeldas katlumājas ar jaudu 8 MW/st izbūve Baložu ielā 4, Baložos
ID Nr.: BKS2013/03
Pretendenta
 
 
 
 
 
 
Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma:
 
 

Apņemos informāciju nepārpublicēt un/vai neizmantot citiem iepirkumiem bez SIA „Baložu komunālā saimniecība” rakstiskās piekrišanas.

 

Pasūtītājs nosūta dokumentāciju uz Pretendenta norādīto e-pasta adresi 24 stundu laikā pēc Pretendenta pieteikuma saņemšanas.