Paziņojums par iepirkuma procedūru „Centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas pasākumi Baložu pilsētā”, ID. Nr. BKS2013/04

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, izsludina iepirkumu „Centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas pasākumi Baložu pilsētā”. Iepirkuma ID. Nr. BKS2013/04.

Iepirkums ir plānots saistībā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”.

Kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš 2013.gada 21.martā, plkst. 14:00.

Iepirkuma nolikumu var saņemt līdz 2013. gada 21.martam, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” interneta vietnē www.sia-bks.lv (sadaļā „Publiskie iepirkumi”) vai pēc adreses: Baloži, Kr. Barona iela 1.

SIA „Baložu komunālā saimniecība” darba laiki: Pirmdienās 8:00-19:00, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās 8:00-17:00, Piektdienās 8:00-15:00 (pārtraukums 12:00-13:00), kontakttālrunis 67916723. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 21.martam, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” Kr. Barona iela 1, Baloži.

 

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Baložu komunālā saimniecība”
reģistrācijas numurs: 40003201921
Iepirkuma procedūras nosaukums: „Centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas pasākumi Baložu pilsētā”
ID Nr.: BKS2013/04
Pretendenta
 
 
 
 
 
 
Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma:
 
 

Apņemos informāciju nepārpublicēt un/vai neizmantot citiem iepirkumiem bez SIA „Baložu komunālā saimniecība” rakstiskās piekrišanas.