Šķeldas katlumājas ar jaudu 8 MW/st izbūve Baložu ielā 4, Baložos

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128 veic iepirkuma procedūru „Būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumi projektā „Šķeldas katlumājas ar jaudu 8 MW/st izbūve Baložu ielā 4, Baložos” ID Nr.BKS2013/03.

Iepirkuma priekšmets ir Baložu pilsētas šķeldas katlumājas ar jaudu 8MW/st būvniecība saskaņā ar „atslēgas” projektu līguma noteikumiem”.

Iepirkums ir tiek organizēts programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5 prioritāti „Vides infrastruktūra un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana”, 3.5.2 pasākumu „Enerģētika”, 3.5.2.2 „Atjaunojamo energoresursu izmantojošo koģenerācijas elektrostaciju attīstība” ietvaros.

Nolikumu var saņemt līdz 2013. gada 26.martam, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” interneta vietnē www.sia-bks.lv (sadaļā „Publiskie iepirkumi”) vai pēc adreses: Baloži, Kr. Barona iela 1.

SIA „Baložu komunālā saimniecība” darba laiki: Pirmdienās 8:00-19:00, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās 8:00-17:00, Piektdienās 8:00-15:00 (pārtraukums 12:00-13:00), kontakttālrunis 67916723.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 26.martam, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” Kr. Barona iela 1, Baloži.

Piedāvājumu atvēršana notiks SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpās Kr. Barona ielā 1, Baložos 2013.gada 26.martā plkst. 14:00.

Pretendents aizpilda veidni ja vēlās saņemt iepirkuma dokumentāciju.

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Baložu komunālā saimniecība”
reģistrācijas numurs: 40003201921
Iepirkuma procedūras nosaukums: Šķeldas katlumājas ar jaudu 8 MW/st izbūve Baložu ielā 4, Baložos
ID Nr.: BKS2013/03
Pretendenta
 
 
 
 
 
 
Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma:
 
 

Apņemos informāciju nepārpublicēt un/vai neizmantot citiem iepirkumiem bez SIA „Baložu komunālā saimniecība” rakstiskās piekrišanas.