IEPIRKUMS NR. BKS2020/13/9P “Amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde”

 SIA “Baložu komunālā saimniecība” izsludina publisko iepirkumu identifikācijas Nr. BKS2020/13/9P “Amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde” saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 30.jūnija pl. 12.00.

Nolikumu lūdzam skatīt pielikumā.