IEPIRKUMS NR. BKS2020/1/9P „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 2, Baloži energoefektivitātes paaugstināšanas projektēšana un autoruzraudzība”

 SIA Baložu komunālā saimniecība izsludina publisko iepirkumu identifikācijas Nr. BKS2020/3/9P  „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 2, Baloži energoefektivitātes paaugstināšanas projektēšana un autoruzraudzība” saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 20.janvārim pl. 12.00

Iepirkuma nolikumu lūdzam skatīt pielikumā.

Iepirkumu komisijas 16.01.2020. sanāksmē (Protokols Nr. BKS2020-2) ir nolemts pārtraukt iepirkumu procedūras ar ID Nr. BKS2020/1/9P, ID. Nr. BKS2020/2/9P, ID. Nr. BKS2020/3/9P. Iepirkuma pārtraukšanas pamatojums ir nepilnības Iepirkumu nolikumos.

 

Pielikumi:
Скачать файл (1_pielikums.pdf)1_pielikums.pdf[ ]3844 Kb
Скачать файл (2_pielikums.pdf)2_pielikums.pdf[ ]969 Kb
Скачать файл (3_pielikums.pdf)3_pielikums.pdf[ ]6362 Kb
Скачать файл (nolikums_projektesana_Rigas_2.docx)nolikums_projektesana_Rigas_2.docx[ ]78 Kb