AMATPERSONU UN DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS IEGĀDE (IDENTIFIKĀCIJAS NR. BKS2017/18/9P)


SIA Baložu komunālā saimniecība izsludina publisko iepirkumu identifikācijas Nr. BKS2017/18/9P  „Amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšanas iegāde”, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Iepirkuma nolikumu lūdzam skatīt pielikumā. 03.04.2017.

Pielikumā atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem