Informatīvais paziņojums par Iepirkuma procedūras pārtraukšanu projektam „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 8, Baložos”

 

 

Informatīvais paziņojums par Iepirkuma procedūras pārtraukšanu projektam „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 8, Baložos”.

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr.Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.DMS/3.4.4.1.0/13/10/105 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 8, Baložos” ietvaros veic iepirkuma procedūru ID Nr. BKS2013/10ERAF „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 8, Baložos”.

Iepirkuma priekšmets ir daudzdzīvokļu mājas Uzvaras prospektā 8, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā vienkāršotās renovācijas pasākumi, kā arī ēkas inženierkomunikāciju rekonstrukcijas darbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu.

Sakarā ar nepieciešamiem labojumiem iepirkuma nolikumā saskaņā ar LIAA norādījumiem, iepirkuma komisija nolemj iepirkuma procedūru ID Nr. BKS2013/10ERAF „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 8, Baložos” PĀRTRAUKT.