Informatīvais paziņojums par Iepirkuma procedūras pārtraukšanu projektam „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 12, Baložos”

 


Informatīvais paziņojums par Iepirkuma procedūras pārtraukšanu projektam „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 12, Baložos”.

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr.Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.DMS/3.4.4.1.0/13/10/106 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 12, Baložos” ietvaros veic iepirkuma procedūru ID Nr. BKS2013/11ERAF „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 12, Baložos”.

Iepirkuma priekšmets ir daudzdzīvokļu mājas Uzvaras prospektā 12, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā vienkāršotās renovācijas pasākumi, kā arī ēkas inženierkomunikāciju rekonstrukcijas darbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu.

Sakarā ar nepieciešamiem labojumiem iepirkuma nolikumā saskaņā ar LIAA norādījumiem, iepirkuma komisija nolemj iepirkuma procedūru ID Nr. BKS2013/11ERAF „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 12, Baložos” PĀRTRAUKT.