Paziņojums par Iepirkuma procedūras ID Nr. BKS2013/02 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 4, Baložos” rezultātiem

 

 

 

 

 

 

SIA “Baložu komunālā saimniecība” (turpmāk – BKS) Reģ. Nr. 40003201921, Kr.Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, tel. 67916723, Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros veica iepirkuma procedūru ID Nr. BKS2013/02 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 4, Baložos”.

Iesniegtie piedāvājumi tika atvērti 2013.gada 11.martā, plkst. 14:00 BKS telpās Kr.Barona ielā 1, Baložos, Ķekavas novadā.

SIA „NODUS”, Reģ. Nr. 40003228822 tika piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. Pretendenta piedāvātā līgumcena 60000,00 LVL (bez PVN). Lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pieņēma 2013.gada 22.aprīlī.

Iepirkuma komisijas lēmumu Pretendenti var apstrīdēt 15 dienu laikā no lēmuma saņemšanas brīža, nosūtot iesniegumu Iepirkumu Uzraudzības birojam.

_________________________________________________________________________________________

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ