Informatīvais paziņojums par Iepirkuma procedūru „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 4, Baložos”

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, tel. 67916723,  Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēto aktivitāšu „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros veica Iepirkuma procedūru ID Nr.BKS 2013/01 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 4, Baložos”.

Ņemot vērā lielo Pretendentu uzdoto jautājumu skaitu 2013.gada 07.februarī Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru ID Nr.BKS 2013/01 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 4, Baložos”, veikt nolikuma grozījumus un sludināt jaunu iepirkuma procedūru ID Nr.BKS 2013/02 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 4, Baložos”.

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr.Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, Eiropas Savienības fonda projekta

Nr.DMS/3.4.4.1.0/11/09/327 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 4, Baložos” ietvaros veic iepirkuma procedūru ID Nr. BKS2013/02 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 4, Baložos”.

Iepirkuma priekšmets ir daudzdzīvokļu mājas Uzvaras prospektā 4, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā vienkāršotās renovācijas pasākumi, kā arī ēkas inženierkomunikāciju rekonstrukcijas darbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu.

Nolikumu var saņemt līdz 2013. gada 11.martam, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” interneta vietnē www.sia-bks.lv (sadaļā „Publiskie iepirkumi”) vai pēc adreses: Baloži, Kr. Barona iela 1.

SIA „Baložu komunālā saimniecība” darba laiki: Pirmdienās 8:00-19:00, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās 8:00-17:00, Piektdienās 8:00-15:00 (pārtraukums 12:00-13:00), kontakttālrunis 67916723.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 11.martam, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” Kr. Barona iela 1, Baloži.

Piedāvājumu atvēršana notiks SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpās Kr. Barona ielā 1, Baložos 2013.gada 11.martā plkst. 14:00.

Sakarā ar to ka Pretendentu uzdotie jautājumi iepirkuma procedūras ID Nr.BKS 2013/01 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 4, Baložos” ietvaros ir attiecināmi arī uz izsludinātu iepirkuma procedūru ID Nr.BKS 2013/02 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 4, Baložos” iepirkuma komisija pieņēma lēmumu sniegt atbildes uz visiem uzdotajiem jautājumiem un publicēt Papildinformāciju Nr.1 (no 08.02.2013.) (iepirkuma procedūras ID Nr.BKS 2013/02 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 4, Baložos” ietvaros).

 Atbildes uz pretendentu saņemtajiem  jautājumiem iepirkuma procedūrai ID Nr.BKS 2013/02 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 4, Baložos” publicētas dokumentā Papildinformācija Nr.2 (no 01.03.2013.) (iepirkuma procedūras ID Nr.BKS 2013/02 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 4, Baložos” ietvaros).