Paziņojums par atklātā konkursa iepirkuma procedūru „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta” (id.Nr.BKS2012/10).

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, tel. 67916723, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 4.kārta, Baložu pilsēta” Nr.3.DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/012 ietvaros veica Iepirkuma procedūru „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta”, ID Nr.BKS 2012/10.

Ievērojot nepieciešamību pārskatīt Iepirkuma nolikumā minētās kvalifikācijas prasības, iepirkuma priekšmeta apjomus un Pasūtītāja prasības, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru 2012.gada 07.novembris