SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 4.kārta” Nr.3.DP/3.5.1.1.0/12/I

   Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu tehniskās uzraudzības un inženiera pakalpojumu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

   Nolikumu var saņemt līdz 2012. gada 19.decembrim, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība”, adrese: Baloži, Kr. Barona iela 1;

   SIA „Baložu komunālā saimniecība” darba laiki: Pirmdienās 8:00-19:00, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās 8:00-17:00, Piektdienās 8:00-15:00 (pārtraukums 12:00-13:00), kontakttālrunis 67916723.

   Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 19.decembrim, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” Kr. Barona iela 1, Baloži.

   Piedāvājumu atvēršana notiks SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpās Kr. Barona ielā 1, Baložos 2012.gada 19.decembrī plkst. 14:00.