SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 4.kārta” Nr.3.DP/3.5.1.1.0/12/I

   Iepirkuma priekšmets ir kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība, ūdensapgādes tīklu atjaunošana un paplašināšana, kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana, spiedvadu atjaunošana un paplašināšana, projektēšana un būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Ieceres projektu.

   Nolikumu var saņemt līdz 2012. gada 20.novembrim, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība”, adrese: Baloži, Kr. Barona iela 1;

   SIA „Baložu komunālā saimniecība” darba laiki: Pirmdienās 8:00-19:00, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās 8:00-17:00, Piektdienās 8:00-15:00 (pārtraukums 12:00-13:00), kontakttālrunis 67916723.

   Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 20.novembrim, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” Kr. Barona iela 1, Baloži.

   Piedāvājumu atvēršana notiks SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpās Kr. Barona ielā 1, Baložos 2012.gada 20.novembrī plkst. 14:00.