Informatīvais paziņojums par Iepirkuma procedūru Uzvaras prospektā 4

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr.Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, Eiropas Savienības fonda projekta

Nr.DMS/3.4.4.1.0/11/09/327 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 4, Baložos” ietvaros veic iepirkuma procedūru ID Nr. BKS2012/09 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 4, Baložos”.

Iepirkuma priekšmets ir daudzdzīvokļu mājas Uzvaras prospektā 4, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā vienkāršotās renovācijas pasākumi, kā arī ēkas inženierkomunikāciju rekonstrukcijas darbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu.

Būvniecība paredzēta ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros, kuram piesaistīts ES finansējums.

CPV kods 45321000-3 - Siltumizolācijas darbi;

CPV kods 45262700-8 - Ēku rekonstrukcija;

CPV kods 45330000-9 – Sanitārtehniskie darbi

Nolikumu var saņemt līdz 2012.gada 28.augustam plkst.17:00 SIA „Baložu komunālā saimniecība” mājas lapā www.sia-bks.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi” vai biroja telpās adrese: Baloži, Kr.Barona iela 1; darba laiki: pirmdienās 8:00-19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:00-17:00, piektdienās 8:00-15:00 (pārtraukums 12:00-13:00), kontakttālrunis 67916723.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 28.augustam plkst.17:00 SIA „Baložu komunālā saimniecība” Kr.Barona ielā 1, Baložos.