Paziņojums par iepirkuma parocedūru Smilšu 2

Paziņojums par Iepirkuma procedūru.

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, tel. 67916723, Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (9. kārta)” ietvaros veicama iepirkuma procedūru ID Nr. BKS 2012/02 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Smilšu ielā 2, Baložos”.

Iesniegtie piedāvājumi tika atvērti 2012.gada 17.maijā, plkst.14:00 SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpās, Kr.Barona 1, Baloži, Ķekavas novadā.

SIA „Abama Holding” , Reģ. Nr.40003620339 tika piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. Pretendenta piedāvāta līgumcena 185 542.89,- LVL (bez PVN). Lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pieņēma 2012.gada 07.jūnijā.

Iepirkuma komisijas lēmumu Pretendenti var apstrīdēt 15 dienu laikā no lēmuma saņemšanas brīža, nosūtot iesniegumu Iepirkuma Uzraudzības birojam.