Paziņojums par Smilšu ielas 4 dzīvokļu īpašnieku kopsapulci

 

PAZIŅOJUMS

 

Par Smilšu iela 4, Baloži dzīvokļu īpašnieku kopsapulces sasaukšanu

             SIA “Baložu komunālā saimniecība”, Kr.Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, Reģ.nr.40003201921, kā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu iela 4, Baloži Pārvaldnieks, saskaņā ar Dzīvokļa īpašumu likuma 19.panta 1.daļu un 4.daļu, 2024.gada 20.martā plkst.18:00, Baložos Jaunatnes iela 1 telpās sasauc Dzīvokļu īpašnieku Smilšu iela 4, Baloži kopsapulci.

Darba kārtība:      

  1. Informācija par saņemtajiem Iesniegumiem-sūdzībām par  biedrības “Smilšu 4” organizēto “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu iela 4, Baloži dzīvokļu īpašnieku Aptauju Nr.1/2024” un “Aptaujas protokolu Nr.1P/2024”.
  2. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smilšu iela 4, Baloži ieplānotajiem remontdarbiem 2024.gadā.
  3. Dažādi.

Aicinām Jūs būt atbildīgus par sava īpašuma apsaimniekošanu un ierasties uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci!

Uz kopsapulci OBLIGĀTI jāierodas dzīvokļa īpašniekam vai pilnvarotai personai, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, ja piedalās pilnvarota persona, tad jābūt bāriņtiesas vai notariāli apliecinātai pilnvarai) Saskaņā ar Dzīvokļu īpašuma likuma 19.panta 8.daļu dzīvokļu īpašnieku kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem. Ja uz kopsapulci neierodas noteiktais dzīvokļu īpašnieku skaits, kopsapulce uzskatāma par nenotikušu.

Sagatavoja

A.Graikstis

28385530