Par āra dekoratīvo baseinu nojaukšanu un labiekārtojuma elementu izveidi Uzvaras prospektā 1A, Baložos

Ķekavas novada pašvaldība kā Pasūtītājs ar SIA “KULK” kā Izpildītāju ir noslēgusi līgumu par āra dekoratīvo baseinu nojaukšanu un labiekārtojuma elementu izveidi Uzvaras prospektā 1A, Baložos,  Ķekavas novadā.

Veicot objekta apsekošanu kopā ar Pasūtītāja pārstāvi tika secināts, ka vienīgais pagaidu ceļš, pa kuru Izpildītājam ir iespējams piekļūt pie darbu veikšanas vietas ir īpašums Uzvaras prospektā 5, Baložos.

SIA „Baložu komunālā saimniecība”  ir saskaņojusi minēto darbu veikšanai nepieciešamo pagaidu ceļu caur īpašumu Uzvaras prospektā 5, Baložos, un lūgusi SIA  “KULK” darbu veikšanas laikā sabiedrības drošībai izveidot celtniecības nožogojumu pie bērnu rotaļu laukuma, kas atrodas Kr. Barona ielas 2 iekšpagalmā un kura teritorija pieguļ darbu veikšanas teritorijai.

Izpildītājs garantē, ka pēc darbu pabeigšanas izmantotā piekļuves vieta (pagaidu ceļš) Īpašumā tiks sakārtota sākotnējā izskatā.

Atvainojamies par radītajām pagaidu neērtībām un pateicamies par sapratni!