Par aukstā ūdens patēriņa zudumiem

Viens no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem SIA “Baložu komunāla saimniecība” ir, kā veidojas aukstā ūdens korekcijas un kas ir korekcijas koeficients (ūdens patēriņa starpības aprēķina kartība).

„Katru mēnesi apsaimniekotājs par patērēto ūdeni norēķinās ar pakalpojuma sniedzēju, SIA “Rīgas ūdens” (Titurgā) vai, daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji kopā, apsaimniekotājam SIA „Baložu komunālā saimniecība” (Baložos), pēc mājas kopējā skaitītāja rādījumiem. Savukārt dzīvokļu īpašnieki un īrnieki norēķinās par patērēto ūdeni pēc ūdens skaitītāju rādījumiem dzīvokļos.

Saskaitot dzīvokļos esošo skaitītāju rādījumus, to summai būtu jāsakrīt ar mājas kopējā skaitītāja rādījumu. Diemžēl prakse rāda, ka tā nenotiek. Taču ir jāņem vēra daudz dažādi faktori, kas ietekmē starpības veidošanos.

Pirmkārt, katram mērinstrumentam ir pieļaujama kļūda, kas atspoguļota tā dokumentācijā. Skaitītāju precizitāti un iespēju ārēji ietekmēt tā uzskaites precizitāti var atšķirt pēc skaitītāja kvalitātes. “A” klases skaitītāji ir zemākās precizitātes skaitītājs un katrs nākamais burts liecina par skaitītāja lielāku precizitāti. Piemēram, ja jūsu kaimiņam ir “A” klases skaitītājs, bet jums - “B”, tad skaitītāja rādījuma precizitāte par patērēto ūdeni jūsu gadījuma būs augstāka. Savukārt “C” klases skaitītāji ir pārāki par “A” un “B” klases skaitītajiem ne tikai precizitātes ziņā, bet arī izmantošanas ziņā. Tos iespējams papildināt ar dažādiem automātikas elementiem, kā rezultātā skaitītāju radījumu kontrole un ikmēneša radītāju nolasīšana iespējama elektroniski. Ņemot vērā skaitītāju kvalitātes atšķirības arī to izmaksas ir atšķirīgas.

Skaitītāja precizitāte mainās arī no ierīkošanas veida, ja „B”  klases skaitītājs tiek ierīkots vertikāli, tad tās tiek uzskatīts par „A” precizitātes klases skaitītāju, attiecīgi „C” klases kļūst par „B” klases skaitītājiem, bet kas notiek ar vertikāli uzstādīto „A” klases skaitītāja precizitāti var tikai minēt.

Otrkārt, starpība veidojas, ja ēkas komunikācijām bijusi kāda avārija vai remontdarbi. Šādos gadījumos bieži vien iztecējušā ūdens patēriņš tiek uzskaitīts mājas ūdens skaitītajā, tādējādi radot starpību.

Treškārt, nevaram aizmirst arī tos iedzīvotājus, kuri izmantojot dažādus veidus un paņēmienus, lai ietekmētu skaitītāju rādījumus, tā veicinot nepareizu ūdens uzskaiti un vēlmi mākslīgi samazināt ūdens patēriņu, bet reālā ūdens patēriņa apmaksu uzveļ pārējiem mājas iedzīvotājiem. Jāņem vēra ari haotiskā ūdens radītāju nolasīšana. Viens skaitītāja radījumu uzņem precīzi, otrs, slinkumu lāpot, pieņem apmēram vidējo patēriņu mēnesī un raksta. Bet vēl kādam radījumi stipri atpaliek no faktiskā rādījuma vai ir pārāk “aizskrējuši” uz priekšu. Ir “speciālisti”, kuri atļāvušies “pieslēgties” ūdensvadam pirms dzīvokļa skaitītāja, arī tā veidojot ūdens starpību, par kuru maksā pārējie mājas iedzīvotāji. Svarīgi ir uzņemt rādījumus noteiktā dienā un vēlams noteiktā laikā.

Katrs produkts tomēr ir cilvēka radīts un bojājumi vai defekti ir iespējami arī skaitītājiem tā ekspluatācijas laikā. Arī šādos gadījumos veidojas patērēta ūdens korekcijas.

Iepriekš  minētie iemesli visvairāk raksturo to, kā veidojas ūdens patēriņa korekcijas, un tas nav tikai SIA „Baložu komunāla saimniecība” apsaimniekojamajās mājās, bet gan visā valsti. Iemeslus, kuru dēļ veidojas ūdens korekcijas, varam uzskaitīt vēl un vēl, bet pamata daudzdzīvokļu māju iedzīvotajiem jāapzinās, ka savlaicīga skaitītāju verifikācija, rādījumu nolasīšana un nodošana (uzrādot visus ciparus arī aiz komata), godprātīga attieksme pret pārējiem kopīpašuma lietotajiem būs noteicošais ūdens korekcijas lielumam.

Atšķirīga var būt arī aprēķina kartība par ūdens koeficientu. Pirmais variants ir proporcionāli dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu skaitam mājā. Otrais variants – proporcionāli īpašuma esošajai daļai uz kvadrātmetriem. Bet trešais – rēķinot koeficentu kā līdz šim, tas ir, no mājas galvenā ūdens skaitītāja datiem atņem ūdens daudzumu pēc cilvēku skaita, kur 10 m3 ūdens uz vienu iedzīvotāju tiem, kuriem nav verificēti skaitītāji, bet pārējiem pēc individuālā skaitītāja dzīvokļos. Starpība, kas veido koeficentu, dalās uz patērēto ūdens daudzumu dzīvokļos.

Dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja izvelēties sev visatbalstāmāko variantu, un tas jāizvēlas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, kur kādu no variantiem jāatbalsta vairākumam daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem.

Taču jebkurā gadījuma šis saņemtais pakalpojums iedzīvotajiem ir jāapmaksā pilnība.”