Mūsu pilsēta – mūsu māja! (2. daļa)

 Iepriekšējā rakstā mēs norādījām tikai dažus darbus, ko veic SIA „Baložu komunālā saimniecība”, lai uzlabotu dzīves līmeni mūsu pilsētā. Šajā rakstā gribam paturpināt sarakstu:

 

 1. Pagājušajā gadā uzstādīti vairāki bērnu laukumi vietās, kur tie bija uzstādīti kopš seniem laikiem, bet vai nu viņi kļuva par nederīgiem vai vienkārši tika nojaukti. Šogad mēs plānojam uzstādīt vēl vairākus bērnu laukumus un turpināt šos darbus arī nākošā gadā, lai bērniem ir kur spēlēties un jautri pavadīt laiku.
 2. Līdzīga situācija ir ar soliņiem. Vairāki soliņi tika uzstādīti pagājušajā gadā un šogad noteikti tiks uzstādīti vēl daži, lai staigājošiem cilvēkiem vienmēr būtu vieta, kur piesēst un atpūsties.
 3. Jau otro gadu pēc kārtas SIA „Baložu komunālā saimniecība” veic plānotos darbus, remontējot asfalta segumu māju pagalmos. Tiek veikts gan ceļu, gan ietvju remonts. Protams, uzreiz visu izremontēt nav iespējams un katru gadu parādās jaunas bedres, bet šie darbi tiek veikti regulāri, un mēs centīsimies uzturēt pagalmus un ietves pieņemamā stāvoklī.
 4. Vieni no galvenajiem darba veidiem, kuri ir uzsākti un obligāti turpināsies, ir durvju nomaiņa uz dzelzs durvīm kāpņu telpās, kā arī kosmētiskie remonti kāpņu telpās.Patīkami redzēt, ka kāpņu telpas, kurās remonts nebija veikts kopš laikiem, kad mājas bija uzceltas (dažreiz tas ir 50 gadi), sāk normāli izskatīties, priecēt acis. Protams, tie nav eiroremonti, bet mēs ceram, ka ar laiku varēsim pieķerties arī tam.
 5. Plānos ir arī veco logu nomaiņa kāpņu telpās uz jauniem plastika logiem. Tas palīdzēs ne tikai izdaiļot mājas ārējo izskatu, bet arī saglabāt siltumu kāpņu telpās. Turklāt ir plānota arī margu nomaiņa kāpņu telpās. Diemžēl lielāka daļa no tām vairāku gadu laikā tika nolaistas un vairs nav lietojamas, bet mēs nākotnē gribam labot un atrisināt šo problēmu. Noteikti plāni un risinājumi ir jau pieejami.
 6. Aktīvi tiek strādāts mainot ūdens, kanalizācijas un apkures caurules mājās visā pilsētā. Pagājušajā gadā tika nomainīts vairāk nekā 1000 m caurules, un šogad mēs plānojam turpināt iesākto, un nomainīt vēl tik pat daudz caurules kā pagājušajā gadā.
 7. Dažām siltumtīklu daļām ir nepieciešama maiņa un mēs centīsimies šogad finanšu iespēju ietvaros nomainīt ielu siltumtīklu daļas, kur tas ir nepieciešams pirmām kārtām.
 8. Paralēli tam tiek veikta balansieru uzstādīšana uz siltumapgādes caurulēm, kas ļaus sadalīt siltumapgādes sistēmas spiedienu un plūsmu un vienmērīgi sadalīt siltumu visās māju kāpņu telpās.
 9. Pagājušajā gadā sadarbībā ar pašvaldību tika ierīkotas papildus auto stāvvietas. Tas palīdzēja atbrīvot vairākus māju pagalmus, kā arī atbrīvot vairāk vietas zālieniem un piebraucamajiem ceļiem māju pagalmos.
 10. Visā pilsētā pie kāpņu telpas ieejas tika uzstādīti sludinājuma dēļi. Tas tika darīts, lai visi sludinājumi tiktu piestiprinātas tieši pie šiem dēļiem, bet nevis tā, kā tas tika darīts agrāk – sludinājumi tika pielīmēti pie sienām un kāpņu telpas durvīm, kas bojāja mājas ārējo izskatu.
 11. Kopš pagājušā gada veikti veco lietus ūdens cauruļu remontdarbi, kuri turpinās tagad un arī turpmāk turpināsies, kas arī ļauj saglabāt māju labā tehniskā un vizuālā stāvoklī.
 12. Nepārtraukti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tiek veikta skaitītāju rādījumu salīdzināšana un plombas eksistēšanas pārbaude uz tiem. Ar šāda veida pārbaudēm mēs cenšamies noteikt tos cilvēkus, kuri apzināti nepareizi nolasa un nodod skaitītāju rādījumus, pilnībā nenorēķinoties par saņemtajiem pakalpojumiem.
 13. Notiek aktīva cīņa ar komunālo pakalpojumu parādniekiem. Vairākas parādnieku lietas ir nodotas parādu piedziņas firmai vai pat nodotas tiesai tālākai tiesvedībai. Dažiem parādniekiem tiek piemēroti tādi piespiedu līdzekļi, kā pakalpojumu atslēgšana (elektrība, siltumapgāde, kanalizācija). Šīs metodes devušas pozitīvu rezultātu, jo daļa parādnieku sāka cītīgi maksāt savus komunālos parādus. Šis darbs noteikti turpināsies, jo īpaši tādēļ, ka saskaņā ar pilsētas iedzīvotāju viedokli, kurš tika noskaidrots aptaujas veidā mājas lapā, mūsu darbības ir atbalstāmas un pat ieteicamas no iedzīvotāju puses.

 

Turpinājums sekos!

Ar cieņu,

SIA „Baložu komunālā saimniecība”.