SIA „Baložu komunālā saimniecība" paraksta inženiertehniskās uzraudzības līgumu

kf-bks-es

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"

 

 


 

Kr.Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, Reģ.nr.40003201921
tālr./fakss 67916723, epasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , mājas lapa: www.sia-bks.lv

Preses relīze

2013. gada 16.aprīlī

SIA „Baložu komunālā saimniecība"
paraksta inženiertehniskās uzraudzības līgumu

Lai nodrošinātu 2013.gada 7.februārī noslēgtā būvniecības līguma uzraudzību, 2013.gada 15.aprīlī starp SIA „Baložu komunālā saimniecība" un iepirkuma procedūras uzvarētāju - SIA „La Kalme" tika noslēgts pakalpojumu līgums „Būvdarbu tehniskās uzraudzības pakalpojumi projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta"". Līgums tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta" Nr.3.DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/012 ietvaros.

Pakalpojuma līguma mērķis ir veikt būvdarbu, elektrisko un mehānisko iekārtu piegādes, montāžas un ieregulēšanas darbus, to pārbaužu un nodošanas – pieņemšanas procesu inženiertehnisko būvuzraudzību „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta" apvienotās būvprojektēšanas un būvdarbu līgumam, pildot Inženiera pienākumus atbilstoši FIDIC Dzeltenās grāmatas līgumu noteikumiem un būvuzrauga pienākumus saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, kā arī palīdzēt Pasūtītājam projekta vadīšanā un administrēšanā. Inženiertehnisko būvuzraudzību jāorganizē tā, lai nodrošinātu aktivitāšu efektīvu administrēšanu, darbu savlaicīgu īstenošanu, kā arī finansiālo līdzekļu efektīvu izlietošanu.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Baložos II kārta" galvenie mērķi ir nodrošināt kvalitatīva, atbilstoša spēkā esošo normatīvo aktu prasībām dzeramā ūdens piegādi iedzīvotājiem Baložu pilsētas teritorijā, neattīrīto vai daļējo attīrīto notekūdeņu novadīšanu uz Baložu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 389 621,98 LVL, no tām attiecināmās izmaksas ir 3 211 285,87 LVL, no kurām ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 2 986 495,86 LVL, valsts budžeta līdzfinansējums ir 179 832,01 LVL un 44 958,00 LVL ir finansējuma saņēmēja finansējums.

Sīkākai informācijai:
Valdes locekle
Olita Krastiņa
pirmdienās no 17:00-19:00
Tālr./fakss: 67916723
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 


 

PROJEKTU
„ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA 2.KĀRTA, BALOŽU PILSĒTĀ"
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR
SIA „BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA".

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!