Ko darīt, lai atvieglotu problēmu risināšanu, kas skar komunālo pakalpojumu sniegšanu Jūsu mājā vai kāpņu telpā

Cien. dzīvokļu īpašnieki!

Lai atvieglotu problēmu risināšanu, kas skar komunālo pakalpojumu sniegšanu Jūsu mājā vai kāpņu telpā ( t.i. apkures temperatūras regulēšanu, īslaicīgu ūdens padeves pārtraukšanu u.c., kas skar ne tikai Jūsu, bet arī kaimiņu intereses un sadzīves apstākļus), lūdzam šos jautājumus risināt tikai ar mājas vai kāpņu telpas „ vecākā” starpniecību un/vai iesniedzot rakstisku iesniegumu, kuru parakstījuši ne mazāk kā 51% mājas vai kāpņu telpas iedzīvotāju.