Akcija "Parāds nav brālis"

 

SIA "Baložu komunālā saimniecība” uzsāk akciju

„Parāds nav brālis”

un no 26.augusta līdz 30.septembrim

piedāvā iespēju slēgt izlīgumus,

nemaksājot soda naudu

     SIA „Baložu komunālā saimniecība” (BKS), ievērojot labas pārvaldības principa elementus, saviem klientiem, kuriem izveidojies parāds par apsaimniekošanu un saņemtajiem pakalpojumiem, uzsāk akciju „Parāds nav brālis”, kas ilgs no šā gada 26.augusta līdz 30. septembrim, piedāvājot klientiem iespēju šajā laikā noslēgt izlīgumus par pakāpenisku parāda atmaksu (līdztekus veicot tekošā rēķina apmaksu pilnā apmērā), nepiemērojot soda procentus.

     Noslēdzot izlīgumu par pakāpenisku parāda atmaksu, tiks sastādīts individuāls parāda atmaksas grafiks ar maksimālo termiņu līdz diviem gadiem. Aprēķinot maksājuma apmēru, tajā netiks iekļauta kavējuma nauda, proti, līgumsods, kas izveidojies līdz izlīguma noslēgšanas brīdim, bet līdztekus būs jāveic tekošo rēķinu apmaksa pilnā apmērā.

     „Šādu ideju mēs apspriedām BKS valdes sēdē un valde to vienbalsīgi atbalstīja, jo daudziem Baložu pilsētas iedzīvotājiem, ir izveidojušies parādi par nenomaksātajiem rēķiniem. BKS mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem šo sāpi atrisināt, nevis iekasēt soda procentus un uzsākt tiesas darbus. Mēs ceram, ka iedzīvotāji būs atsaucīgi un, uzsākot jauno apkures sezonu, izmantojot noslēgtos izlīgumus un vienojoties par parāda atmaksas grafiku, jutīsies daudz labāk un akcijas rezultāts būs sekmīgs” saka SIA „Baložu komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs Juris Milts.

     SIA „Baložu komunālā saimniecība” aicina interesentus ierasties pieņemšanas laikā pirmdienās no 17:00-19:00 vai zvanot pa 29462280 vai 27762281 un vienoties par citu apmeklējuma laiku.