Par elektrosistēmas lietošanu

Cienītie iedzīvotāji!

          Lūdzam Jūs atcerēties, ka mājas centrālā elektrosistēma, kas tika ierīkota vēl māju būvniecības laikā, kā arī drošinātāji kāpņu telpās, nav piemēroti tam, ka iedzīvotāju elektrības patēriņš kopš tā laika ir palielinājies vairākkārt. Pārslodzes dēļ ne tikai kāpņu telpās, bet arī dzīvokļos vadi un drošinātāji var sākt kust un pat aizdegties. Ņemot vērā minēto, lūdzam censties vienlaicīgi neieslēgt lieljaudas iekārtas un nepārslogot tīklu. SIA „ Baložu komunālā saimniecība”, saskaņojot ar AS „Latvenergo” un ņemot vērā savas finansiālās iespējas, var organizēt elektroinstalācijas nomaiņu uz jaunu ar jau palielinātu jaudu.

Ar cieņu,

SIA „ Baložu komunālā saimniecība”.