Iepirkums “Par juridisko pakalpojumu sniegšanu SIA „Baložu komunālā saimniecība” un interešu pārstāvēšanu tiesas sēdēs”

SIA "Baložu komunālā saimniecība" izsludina iepirkumu Nr.BKS2015/11/CA8 

“Par juridisko pakalpojumu sniegšanu SIA „Baložu komunālā saimniecība” un interešu pārstāvēšanu tiesas sēdēs”

Informāciju par iepirkumu lūdzam skatīt pielikumā.

13.10.2015. plkst 16.30 notika iepirkumā iesniegto piedāvājumu atvēršanas sanāksme. Sanāksmes protokolu lūdzam skatīt pielikumā.

11.11.2015. Pievienots Protokols Nr.3- piedāvājumu izvērtējums un rezultātu paziņojums.