Paziņojums par iepirkuma procedūru ID Nr. 05-2014

 

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, tel. 67916723, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, 2.kārta” ietvaros veic Iepirkuma procedūru ID Nr. 05-2014 „Ūdensapgādes tīklu izbūve Baložos”.

Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes tīklu atjaunošana un paplašināšana, projektēšana un būvdarbi saskaņā ar Pasūtītāja prasībām.

Pretendenti Nolikumu var saņemt līdz 2014.gada 3.septembrim, plkst.10.00 SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpās, Kr.Barona 1, Baloži, Ķekavas novadā, kontaktpersona Haralds Ozoliņš 22844335

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 3.septembrim, plkst.10.00 SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpās, Kr.Barona 1, Baloži, Ķekavas novadā.

Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti 2014.gada 4.septembrī, plkst.10.00 SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpās, Kr.Barona 1, Baloži, Ķekavas novadā.