Iepirkuma procedūra „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta ”, ID Nr.BKS 2012/12

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 4.kārta” Nr.3.DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/012 ietvaros veic iepirkuma procedūru „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta ”, ID Nr.BKS 2012/12.

Iepirkuma priekšmets ir kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība, ūdensapgādes tīklu atjaunošana un paplašināšana, kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana, spiedvadu atjaunošana un paplašināšana, projektēšana un būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Ieceres projektu.

Nolikumu var saņemt līdz 2012. gada 27.decembrim, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” interneta vietnē www.sia-bks.lv(sadaļā „Publiskie iepirkumi”) vai pēc adreses: Baloži, Kr. Barona iela 1.

SIA „Baložu komunālā saimniecība” darba laiki: Pirmdienās 8:00-19:00, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās 8:00-17:00, Piektdienās 8:00-15:00 (pārtraukums 12:00-13:00), kontakttālrunis 67916723.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012. gada 27.decembrim, plkst. 14:00, SIA „Baložu komunālā saimniecība” Kr. Barona iela 1, Baloži.

Piedāvājumu atvēršana notiks SIA „Baložu komunālā saimniecība” telpās Kr. Barona ielā 1, Baložos 2012.gada 27.decembrī plkst. 14:00.

Pretendents aizpilda veidni ja vēlās lejuplādēt tehnisko specifikāciju un ieceres dokumentāciju.

 

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Baložu komunālā saimniecība”
reģistrācijas numurs: 40003201921
Iepirkuma procedūras nosaukums: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta
ID Nr.: ID Nr.BKS 2012/12
Pretendenta
 
 
 
 
 
 
Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma:
 
 
 
 

Вложения:
Скачать файл (Nolikums buvdarbi.doc)Nolikums buvdarbi.doc[ ]570 Kb