EKO dienas Ķekavas novadā 27. un 28. oktobris

27. un 28. oktobris

Ķekavas novada pašvaldība un
novada atkritumu apsaimniekotājs SIA "Clean R"
aicina bez maksas nodot nederīgās elektroierīces
un lielgabarīta atkritumus.

A T K R I T U M U  N O D O Š A N A S  P U N K T I  B A L O Ž O S: 

Rīgas ielā 21 un Kr.Barona ielā 2

Sīkāka informācija Ķekavas novada mājaslapā un pievienotajā paziņojumā.

Вложения:
Скачать файл (EKO DIENAS.pdf)EKO DIENAS.pdf[ ]121 Kb