Jaunums klientiem: E-pakalpojums!

E-pakalpojums ir brīvas izvēles pakalpojums.

Reģistrējoties mūsu datu sistēmā, klients iegūst iespēju pats redzēt savus pēdējos rēķinus un veiktos maksājumus, kā arī apskatīt iepriekšējos skaitītāju rādījumus un nodot esošos rādījumus. Mūsu speciālisti strādā, lai šajā sadaļā turpmāk būtu iespējams saņemt arī citu konkrētās mājas informāciju un saņemt pakalpojumus.

Konsultācijas grāmatvedībā 20035170