Dzīvojamo māju apsaimniekošanas tāmes

Iepazīties ar dzīvojamo māju apsaimniekošanas tāmi, kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu 2018.gadam iespējams Kr. Barona ielā 1, Baložos, 3.stāvā iedzīvotāju pieņemšanas laikā pirmdienās no 17.00 līdz 19.00.